Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
Please read the Posting Rules before posting to this forum! By registering or posting in this forum, you accept the Posting Rules and agree to comply with them.
Read More...
×

Index

Jee? una mawaitha yoyote ya kutuelaza usiogope wala usijali tujulishe tu wazo lako?
tungependa kupata au kusikia wazo lako la kiurafiki kwa kila atakae tembelea Jukwa hili wazo lako ndio maendleo ya kiusaidizi wa maendeleo asante sana, kwa usahaba mwema wa kimandeleo ya mbeleni kwa nyuso zetu.
2 Topics 0 Replies Ayeko's Avatar
Maswala ya ujumla na wanakamati kujieleza
1 Topics 1 Replies Ayeko's Avatar
Maonyesho ya wavuti (4 topics)
4 Topics 0 Replies Ayeko's Avatar
Markus König Musik
by Ayeko
09 Jan 2015 00:27
12 Topics 0 Replies Ayeko's Avatar
Usaidizi wa reCAPTCHA v1
by Ayeko
02 Apr 2018 17:43
×
Total users online: 0 Members and 96 Guests Online